Верхньодніпровськ. Верхньодніпровська спеціальна школа

 

Ліцензування

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2015 р. № 1187
Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 347 від 10.05.2018
№ 180 від 03.03.2020}

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

2. Установити, що:

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 347 від 10.05.2018}

підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до вимог щодо підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - вимог щодо підготовки здобувачів ступеня магістра;

закладам освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, за їх заявою може бути переоформлена ліцензія із встановленням збільшеного ліцензованого обсягу з урахуванням строків навчання за умови дотримання вимог Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови, без подачі додаткових матеріалів;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для закладів вищої освіти, що мають ліцензію на освітню діяльність, набирають чинності з 1 вересня 2018 року. До зазначеного строку кадрове забезпечення освітньої діяльності здійснюється відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції від 30 грудня 2015 р.;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

вимоги до керівника проектної групи щодо наявності в нього не менше однієї статті у періодичному виданні, яке включене до однієї з наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, вводяться в дію через три роки після набрання чинності цією постановою;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

кадрові вимоги щодо кількості членів групи забезпечення, яка є достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності, набирають чинності з 1 вересня 2019 р.;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

заклади освіти, що здійснюють підготовку іноземців та осіб без громадянства і мають намір у подальшому припинити здійснення такої підготовки, завершують освітню діяльність з підготовки іноземців та осіб без громадянства до завершення циклу підготовки;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

вимоги щодо володіння англійською мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням зазначеної мови одним із членів проектної групи під час провадження підготовки іноземців та осіб без громадянства, вводяться в дію з 1 січня 2020 р.;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

заклади освіти, що здійснюють підготовку іноземців та осіб без громадянства і мають намір продовжувати здійснювати таку підготовку, повинні до 31 грудня 2019 р. пройти процедуру ліцензування в установленому законодавством порядку та відповідно до вимог Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

вимоги щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення вводяться в дію під час провадження освітньої діяльності через три роки після набрання чинності цією постановою для закладів освіти, які вже мають ліцензію на провадження освітньої діяльності. Звіт про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови, щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення подається до органу ліцензування через шість місяців після набрання чинності цією постановою;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

підставами для надання закладам дошкільної та загальної середньої освіти майнових прав на нерухоме майно на умовах, передбачених для закладів освіти, є зареєстровані в установленому порядку установчі документи, в яких метою діяльності таких закладів зазначено провадження освітньої діяльності.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73