ШАГ літній табір
   

Верхньодніпровськ. Верхньодніпровська спеціальна школа

 

Додаток 23

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти

Комунальний заклад освіти «Верхньодніпровська спеціальна школа» Дніпропетровської обласної ради»

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідна кількість, осіб

Фактична кількість, осіб

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

у тому числі ті, що:

50

50

0

мають відповідну освіту

50

50

0

працюють у закладі освіти за сумісництвом

0

0

0

       
       
       
       

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Повне найменування посади

Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

Примітки

математика

Семенченко Олена Анатоліївна

заступник

директора

з навчально-виховної роботи

Національний педагогічний університет ім.Драгоманова, 2000р.,

Дефектологія (олігофренопедагогіка);

вчитель допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів

Підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 2017, встановлення педагогічного звання  «вчитель методист» 2017

33

КЗ «ДОІППО», 2016

СПК № 1629

 

 

Завантажити документ