Верхньодніпровськ. Верхньодніпровська спеціальна школа

 

Сторінка психолога

Напрями роботи психологів

- консультативна робота;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;

- просвітницька робота;

- психопрофілактична  робота.

 

Психодіагностика

-  психологічний супровід учнів 1-х класів ( діагностика готовності та адаптація до навчання у школі I ступеня );

-  психолого-педагогічний супровід учнів під час переходу з початкової до середньої школи ( готовність учнів 4-х класів та адаптація учнів 5-х класів до навчання у школі II ступеня);

-  вивчення характерологічних особливостей учнів підліткового віку ( 7 – 8 класи ), « група ризику»;

-  профорієнтаційна робота з учнями 4-х, 5-х та випускних класів;

-  психологічний супровід новоприбулих учнів.

Отримані в процесі психодіагностики аналітичні дані виносяться на розгляд психолого-педагогічного консиліуму, де надаються методичні рекомендації та розробляється план спільних дій в подальшій роботі з учнями.