Верхньодніпровськ. Верхньодніпровська спеціальна школа

 

Управління

 

Кредо:    «Лише постійний творчий пошук і наполеглива праця є запорукою успіху».

 

Першорядні завдання центру:

 

*    забезпечення реалізації права громадян на здобуття  шкільної освіти, відповідно до навчальних планів та програм;

*    створення освітньо - виховного простору, орієнтованого на кожного вихованця ;

*    формування особистості школяра, готового до неперервної освіти, з основами професійно-трудової, суспільно-правової, сімейно-побутової, культурно-дозвіллєвої, особистісно-етичної сфери компетентності;

*    гармонійний розвиток дитини на основі вивчення і врахування її пізнавальних можливостей, інтересів, потреб;

*    виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;

*    виховання екологічної, духовної, культури;

*    формування соціальної і громадянської позиції, морально – етичної культури;

*    розвиток творчих здібностей;

*    адаптація учнів в суспільстві та соціальний захист;

*    оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів  і форм навчання та виховання;

*    забезпечення умов для професійного зростання педагогів;

*    оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у загальношкільному колективі;

*    створення в закладі атмосфери взаєморозуміння, поваги, доброзичливості;