Верхньодніпровськ. Верхньодніпровська спеціальна школа

 

Учнівське самоврядування

Головним завданням учнівського самоврядування є формування та розвиток соціально – активної, гуманістично спрямованої особистості  з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Загальношкільна конференція є найвищим органом правління шкільної республіки. На ній обговорюються і вирішуються питання життя учнівського колективу центру, обирається шкільний парламент та його президент. Структура учнівського самоврядування   двоступенева за формою, на рівні класів та закладу. Початковою ланкою шкільного учнівського самоврядування є  самоврядування в кожному класі.

Представники від кожного класу входять до шкільного парламенту. Шкільний парламент обирається строком на 1 рік і є основним органом управління в шкільній родині. Керують роботою шкільного парламенту президент та віце – президент. У шкільний парламент входять учнів 6-10 класів. Вони обираються відкритим голосуванням на загально - шкільній учнівській конференції на початку року строком на 1 навчальний рік. Засідання шкільного парламенту проходять 1 р/рік (або частина за ситуацією) за планом.